Vi stræber efter at skabe merværdi for vores kunder.

Projektleder - LeoPharma

Titel: Projektleder

Klient: LeoPharma

Forandrer folks liv til det bedre ved udvikling af helbredsløsninger. Vores konsulent delte sin erfaring fra en større pharmaceutisk virksomhed indenfor Global IT afdelingen. I sin rolle som projektleder rådgiver konsulenten teamet og er derved med til at optimere processer med henblik på at omdanne, analysere og gennemgå de nye programmer for at kunne imødekommende en hastig forandring og udvikling indenfor pharma industrien.

Hvad er arbejdsopgaverne

“Som projektleder indgår jeg i opgaver der vedrører elektronisk dokumentation, program opgaver, stakeholder management, kommunikations materiale, strategi arbejde og projekt ledelse. Jeg tager mig samtidig af on-boarding og off-boarding”. 

– Projektleder

Som konsulent er der mulighed for at påtage sig flere roller. Såsom projektleder indenfor Global IT teamet, og samtidig som cut-over manager på et andet projekt. Konsulenten er involveret i udviklingsfasen, og er også involveret med deres risk management program.

Hvad bidrager konsulenten med

“Jeg er i stand til at levere og opretholde mine mål indenfor de givne arbejdsopgaver. Jeg tager imod opgaver med et kritisk og analytisk mind-set, og jeg stiller spørgsmål til, hvordan det tidligere er blevet gjort, og forholder mig til, hvordan det kan optimeres. Jeg føler at jeg og mit team bidrager med noget unikt. Jeg er meget struktureret, og jeg udfører alle mine opgaver på ansvarlig vis, og tager ansvar for de opgaver jeg bliver givet”.

– Projektleder

IT Projekt Assistent - Nordea

Titel: IT-Projektassistent

Klient: Nordea

I sin rolle som IT Projekt Assistent for en større finansiel bank var konsulenten en del af virksomhedens rejse, der havde som mål at omdanne og optimere Access Rights Management systemet i overensstemmelse med virksomhedens mål – at tilbyde bedre service til kunder og interessenter bedre.  

Hvad er arbejdsopgaverne

”Mit mål er at levere excellente resultater, der går ud over min projektleders forventninger for at kunne levere resultater til tiden, som bidrager til projektets mål. Jeg arbejder til dagligt med IT og det mere forretningsmæssige, hvor jeg faciliterer og koordinerer projektopgaver, samtidig med, at jeg udarbejder analyser og dokumentation. Dertil, så er jeg ansvarlig for at sikre den høje kvalitet af leverancerne og overholde deadlines indenfor den specifikke tidsramme”.

– IT Projekt Assistent

Som konsulent indenfor Access Rights Management-systemet for en større bank assisterede hun virksomheden internt med etablering af procesoptimering, planlægningsstrategier og innovative løsninger, der kunne hjælpe virksomheden med at vokse og optimere for at variere sproget; effektivisere den interne kapacitet. Ansvarsområdet dækkede forretningsudvikling, analyse og projektkoordinering.

Hvad bidrager konsulenten med

Jeg leverer resultater til tiden og på en effektiv måde, hvor jeg leverer effektive resultater til tiden, hvor jeg formår at have det store overblik. Gennem mine erfaringer og ansvarsområder indenfor projektet har jeg været med til at bygge bro mellem IT området og det forretningsmæssige, således at udfordringerne fremgår til noget som er mere håndgribeligt og simpelt”.

– IT Projekt Assistent

Junior Konsulent - NNIT

Titel: Junior Konsulent

Klient: NNIT

I sin rolle som IT supporter for en større konsulent virksomhed specialiseret i IT udvikling, implementering og operationer, er der blevet skabt overblik over de forskellige IT processer.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg har været med til at videreudvikling af et IT system. Mit mål er at  kunne rådgive og fungere som en IT support rolle. I den rolle har jeg givet support og service, når kunden har taget kontakt. Det har været sådan noget som at konfigurere data, og eller manuelt fikse fejl i en database”.

– Junior Konsulent som IT supporter

Som konsulent har personen været med til at videreudvikle et IT system for en af NNIT’s kunder. Konsulenten har været tilgængelig når kunden har haft et behov for IT support og rådgivning. 

Hvad bidrager konsulenten med

“I deliver tasks timely and effectively. I am capable of fixing and giving support to the client when needed, and that has been of great value”.

– Junior Consultant as an IT supporter

Compliance Konsulent - Siemens

Titel: Compliance Konsulent

Klient: Siemens

Kunden er en større virksomhed, der leverer hårde hvidevarer. Målet er at kunne sikre de fremtidige forventninger gennem implementering af teknologier, og samtidig skabe meningsfulde forbindelser til Btc kunder ved at sikre og optimere sikkerhed og interne procedurer.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Det handler om compliance og informationssikkerhed. Jeg sørger for at gennemgå og dokumentere processer med kunden for at finde ud af hvordan de er compliant, og hvordan det kan forbedres bedst muligt”.

– Compliance Konsulent

I sin rolle som Compliance Konsulent er der gennemgået persondata, og på hvilken måde virksomheden lever op til det ønsket compliance niveau samt sikkerhedsforanstaltninger.

Hvad bidrager konsulenten med

“Det giver stor værdi for kunden. Da det jo handler om at forbedre og optimere den måde man er compliant på, og hvordan der håndteres sådan noget som persondata, men også omkring virksomhedens informationssikkerhed. Jeg har været med til at udvikle konceptet, altså hvordan opgaven skal gribes an, og hvor der samtidig kigges på IT systemerne for at kunne optimere de interne processer. Det er jo med til at skabe et godt flow af data, og det synes jeg leverer den ønsket værdi efterspurgt”.

– Compliance Konsulent

Test Koordinator - Region Hovedstaden

Titel: Test Koordinator

Klient: Region Hovedstaden

Kunden er en større virksomhed, der sørger for at drive hospitaler, miljø opgaver, og sociale tilbud. Samtidig samarbejder kunden med kommuner og erhverv. Projektet omhandlede applikationer og test af systemer.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg har været ansvarlig for delrapportering af fremdrift og status på sporet. Jeg har haft opgaver indenfor projektplanlægning, ressourceplanlægning, koordinering af test mellem brugere og programmører, samt opfølgning på opgaver. Undervejs har jeg været med til at gennemgå og dokumentere processer med kunden, og jeg havde en løbende dialog med brugere og ledelsen”.

– Test Koordinator

I sin rolle som Koordinator har konsulenten været ansvarlig for fremdrift og status på sporet. Konsulenten har også fungeret i rollen som test koordinator på projektet, og at koordinere test med brugerne.

Hvad bidrager konsulenten med

“Jeg har en god forståelse for et projekt og dets program livscyklus, hvilket har skabt et godt grundlag for at kunne lede et test team og koordinere indbyrdes. Jeg har undervejs i processen sørget for at rapportere testforløbet, og sørge for at alt er blevet dokumenteret. Dertil har jeg givet statusrapport og aflastet projektlederen undervejs. Det har sparet tid for projektlederen. Samtidig har jeg givet sparring undervejs når der skulle testes til resten af teamet. Dette har gjort at projektet er blevet testet til tilfredshed, og det været med til at skabe en øget værdi for kunden”.

– Test Koordinator

GDPR Konsulent - Små-Mellemstore Virksomheder

Titel: GDPR Konsulent

Klient: Små-mellemstore virksomheder

Vi leverer konsulentydelser til små og mellemstore virksomheder indenfor GDPR, persondataforordningen. Vi sørger for at vores kunder lever op til de forskellige EU compliance krav på en effektiv måde.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg faciliterer og hjælper med at får klarhed over compliance processen for de forskellige kunder. Jeg sørger for at få et overordnet kendskab til kundens forretningsprocesser, og hvor henne i organisationen der indsamles og behandles følsomme data. Den første fase er at afdække hvor persondata er. Den næste fase omhandler mere hvordan man bliver compliant. Vi har udviklet et GDPR værktøj, som vores kunder kan benytte for at få det store overblik, og som lever op til lovkravene. Værktøjet giver virksomheden mulighed for at vide hvem der har adgang, de forskellige procedure, sikkerhedsforanstaltninger”.

– GDPR Konsulent

Som GDPR konsulent har personen hjulpet flere virksomheder med at leve op til den nuværende persondataforordningen baseret på de gældende EU lovkrav. Der skabes overblik gennem en række skræddersyede workshops indenfor bestemte GDPR temaer.

Hvad bidrager konsulenten med

“Jeg har en god forståelse for et projekt og hvordan en virksomhed skal blive compliant, hvilket har skabt et godt grundlag for at kunne hjælpe virksomheder med at blive compliant. Jeg har undervejs i processen afholdt en række workshops om de forskellige GDPR temaer. Samtidig bliver hele den her proces dokumenteret. Vores kunder oplever især en aflastning af administrative opgaver, de sparer tid, og de bliver rådgivet og guidet igennem hele persondataforordningen. Kunden opnår ikke kun at blive compliant, men samtidig også at optimere deres forretningsprocesser. Det betyder de er istand til at strømline de interne processer og data workflows. Det er de enormt glade for!”

– GDPR Konsulent

GDPR + Compliance Konsulent - Små-Mellemstore Virksomheder

Titel: GDPR + Compliance Konsulent

Klient: Små-mellemstore virksomheder

Vores konsulent udviklede et GDPR og compliance framework. Frameworket omhandler GDPR, compliance, dokumentation af processer og processoptimering. Det hjælper kunderne med blive compliant med så få ressourcer som muligt.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg har været med til at udvikle konceptet. Dertil hjælper jeg til dagligt ude hos kunderne med at blive compliant i forhold til persondataforordningen og procesoptimering af interne systemer. Jeg sørger for at kortlægge deres forretningsprocesser, og hvordan deres dataflow fungerer, hvem der bearbejder det. Det kan være tungt at komme igennem, men samtidig enormt spændende. Jeg er jo istand til at skabe en succes hos kunden, men sammen med kunden finder vi ud af hvordan de bedst muligt kan få det til at fungere i fremtiden, og ikke bare for at leve op til den nye lovgivning. Vi sørger for at skabe et miljø, der skaber langvarig værdi. Til det her, arbejder vi jo med risiko analyse på nogle af de forskellige workshops vi faciliterer, og så er der jo uddannelse af personalet”.

– GDPR Konsulent

Som GDPR og compliance konsulent har personen hjulpet et par kunder med procesplanlægning, optimering, ressourceplanlægning og hvordan organisationen skal leve op til persondataforordningen. Der skabes overblik gennem en række skrædersyede workshops indenfor bestemte temaer, og det har været med til at give stor værdi til kunden.

Hvad bidrager konsulenten med

“Det handler rigtig meget om GDPR compliance, udvikling af frameworket, og hvad for noget materiale kunderne ikke bør have liggende. Det sidste handler meget om eksekvering, og hvad virksomheden skal gøre. Vi sørger for at medarbejderne lærer og omstiller sig til den her forandring. Jeg synes det, der gør sig specielt er at vi får virksomheden nemmest muligt igennem det her forløb, altså enklere og mere effektivt. Vi skaber mening og værdi ude hos kunden, og det er der jo en masse optimering og besparelser i den her proces”.

– GDPR Konsulent