Erklæring om samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udvælgelse og rekruttering af konsulenter

1. Hvem er vi?

CONSULTLOCUS A/S er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig. Vores kontaktoplysninger er:

CONSULTLOCUS A/S
Jægersborg allé 1
2920 Charlottenlund

E-mail: gdpr@CONSULTLOCUS.com


Telefon (+45) 39 29 49 00
CVR-nr. 29195684

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

CONSULTLOCUS A/S formidler opgaver til markedets bedste IT-konsulenter. Det er CONSULTLOCUS A/S’ indsigt om hver enkelt konsulent, der gør, at vi kan opnå det perfekte match mellem kunden og dig som konsulent. For at CONSULTLOCUS A/S kan opnå den ønskede indsigt har vi brug for at behandle personoplysninger om dig.

3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Når CONSULTLOCUS A/S rekrutterer og udvælger konsulenter, er den primære kilde til behandling af personoplysninger konsulentens eget CV. Dertil kommer yderligere information i form af referencer fra tidligere arbejdsgivere, information opsamlet i forbindelse med interviews med kandidaten mv.

CONSULTLOCUS A/S behandler følgende typer af oplysninger om dig som led i vores rekrutterings- og udvælgelsesproces:

Almindelige personoplysninger

For at kunne kontakte dig om mulige opgaver mv., behandler vi diverse kontakt- og identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Som led i vores arbejde med at rekruttere og udvælge de rigtige konsulenter behandler vi også oplysninger, der omfatter beskrivelser af dine tidligere opgaver/ansættelser, din uddannelsesmæssige baggrund, erfaringer, kompetencer mv. Har du selv oplyst det i dit CV behandler vi også oplysninger om din civilstatus, fritidsinteresser mv.

For at kvalificere informationen om dig yderligere afholder vi et opstartsinterview med dig. Vi indhenter også referencer om dig fra dine tidligere arbejdsgivere.

Særligt regulerede personoplysninger

I forbindelse med udvælgelsesprocessen vil CONSULTLOCUS A/S anmode om en straffeattest fra dig. Hvis du selv har oplyst det, behandler CONSULTLOCUS A/S også dit cpr-nummer eller oplysninger om strafdomme.

Følsomme personoplysninger

Hvis du selv har oplyst det, behandler CONSULTLOCUS A/S helbredsoplysninger om dig. I visse situationer benytter CONSULTLOCUS A/S desuden personlighedstests, som i praksis betragtes som helbredsoplysninger.

4. Hvilke former for behandlinger gennemfører vi?

Vi registrerer alle oplysninger om dig i vores centrale konsulentdatabase. Det er fra vores konsulentdatabase vi løbende henter, bruger, opdaterer og sletter personoplysninger om vores konsulenter. Som led i vores løbende arbejde med at finde relevante opgaver til dig videregiver vi personoplysninger (dit CV) til vores kunder.

CONSULTLOCUS A/S anvender IT-leverandører, der, efter instruks fra os, står for en del af behandlingen af dine personoplysninger. CONSULTLOCUS A/S har indgået databehandleraftaler med disse leverandører.

CONSULTLOCUS A/S samarbejder med andre konsulenthuse. I den forbindelse videregiver CONSULTLOCUS A/S dine personoplysninger (typisk CV’er). Denne videregivelse vil imidlertid kun ske efter konsulentens udtrykkelige samtykke.

5. Tilbagekaldelse af samtykker

Du skal være opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

6. Mere information

Du kan i øvrigt læse mere om CONSULTLOCUS A/S’ persondatabehandlinger i vores persondatapolitik på https://www.consultlocus.com/dk/hjem/karriere/consultlocus-privatlivspolitik/