På grund av skärnings punkten mellan teknik, processer och resurser har behovet av utmärkt projektledning ökat tillsammans med efter frågan på kompetenta konsulter, eftersom ännu fler företag ständigt ställs inför organisatoriska förändringar. Mot bakgrund av denna utveckling grundades Consultlocus 2005 som en liten oberoende konsult som sedan dess utvecklats till ett etablerat företag som förbinder företag, människor och teknik.

Idag levererar Consultlocus konsult tjänster till ett brett spektrum av komplexa projekt, där vi är oerhört framgångs rika med att matcha rätt profiler efter våra kunders specifika behov.

För att skapa ett synligt och långvarigt värde för våra kunder ser vi till att våra konsulter uppfyller förväntningarna om att använda Agila metoder, med fokus på flexibilitet, frekvent testning, inriktning och fortsatt prioritering mot de förväntade fördelar som kommer att Skapa mest värde för våra kunders verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *