På grunn av skjæringspunktet mellom teknologi, prosesser og ressurser, har behovet for utmerket prosjektledelse økt sammen med etterspørselen etter kompetente konsulenter, som stadig flere selskaper stadig står overfor organisatoriske endringer. I lys av denne utviklingen ble Consultlocus grunnlagt i 2005 som et lite uavhengig konsulentselskap som siden har utviklet seg til et etablert firma som knytter sammen forretninger, mennesker og teknologi.

I dag leverer Consultlocus konsulenttjenester til et bredt spekter av komplekse prosjekter, hvor vi er svært vellykket i å matche de riktige profilene til våre kunders spesifikke behov.

For å skape en synlig og langvarig verdi for våre kunder, sørger vi for at våre konsulenter oppfyller forventningene til å bruke smidige metoder, med fokus på fleksibilitet, hyppig testing, målretting og fortsatt prioritet mot de forventede fordelene som vil skape mest mulig verdi for våre kunders virksomhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *