GDPR

GDPR, persondataforordning, har til formål at styrke og harmonisere persondatabeskyttelse ved behandling af personoplysninger i EU. Forordningen træder i kraft den. 25 maj 2018.

GDPR løsninger

Vi hjælper din virksomhed med at overholde databeskyttelsesforordningen baseret på gældende EU-lovkrav. Få et overblik gennem en række tilpassede workshops i databeskyttelsesforordningen (GDPR).Vi arbejder med de juridiske krav på en konkret og praktisk måde, således at i nemt forstår, hvad der kræves for at blive og forblive GDPR compliant. Derudover vil I blive guidet igennem hele processen. 

ISO27000

ISO 27000 opstiller en ramme til at beskytte organisationens værdifulde informationer – herunder persondata – på en sikker og troværdig måde. Standarden definerer kravene til et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) med det sigte at beskytte imod bl.a. sletning, læk eller tab af adgang til data. Samtidig sikrer den, at virksomheder fastholder en løbende sikkerhedsindsats, hvor vurdering af risici og håndtering af hændelser skaber en tidssvarende beskyttelse af informationer.