Privatlivspolitik – Consultlocus politik for behandling af persondata

Formål

I Consultlocus tilbyder vi en række services, der forudsætter, at vi har persondata fra vores kunder og konsulenter. Disse persondata er bl.a. navn og telefonnummer.

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Persondataforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Consultlocus generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at kunne levere services til kunder, modtage services fra leverandører, samt til at formidle opgaver til konsulenter.

Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

 

Sikkerhed

Consultlocus lægger stor vægt på at beskytte dine oplysninger fra og mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse og beskadigelse. Vi implementerer de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte sådanne oplysninger.

Dataopbevaring

Consultlocus vil ikke opbevare dine personoplysninger i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi kan også opbevare visse elementer af dine personoplysninger i en periode efter, at samarbejdet er afsluttet med henblik på vores legitime forretningsaktiviteter, såsom fortegnelser og for at overholde vores retlige forpligtelser. Når vi opbevarer dine oplysninger vil vi gøre det i overensstemmelse med gældende love.

Dine rettigheder

Du kan kontakte os for at bede os om at opdatere dine personoplysninger, korrigere dine personoplysninger, slette dine personoplysninger, begrænse deres behandling eller anmode om, at de overføres til en tredjepart. Du har også ret til at afmelde markedsføringsmeddelelserne, som vi sender til dig ved at bruge afmeldingsfunktionaliteten i eventuel markedsføringsmeddelelse, som du modtager fra os, eller ved at ændre din profil i overensstemmelse hermed.

 

Links til tredjepartshjemmesider

Vores hjemmesider kan, fra tid til anden, indeholde links til og fra tredjepartshjemmesider (f.eks. dem tilhørende vores partnernetværk, annoncører og associerede selskaber). Hvis du følger disse links, skal du være opmærksom på, at Consultlocus ikke er ansvarlig eller hæfter for disse tredjepartshjemmesider, som vil have deres egne privatlivspolitikker.

 

Tavshedspligt  

Alle ansatte i Consultlocus er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

 

Indsigelse

Du kan altid gøre indsigelse over for vores dataansvarlige mod, at oplysninger om dig behandles. Det er i første omgang op til vor dataansvarlige, hvorvidt din indsigelse er berettiget. I givet fald bliver behandlingen indstillet. Henvendelse af denne art kan ske til:

Consultlocus A/S
Jægersborg Alle 1
2920 Charlottenlund
GDPR@Consultlocus.com

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet til os, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse.

 

Retten til indsigt og rettelse

Du har som registreret i vort datasystem til en enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger Consultlocus har registreret om dig og hvordan vi behandler disse.

Du kan endvidere kræve, at registrerede ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet eller slettet. Henvendelse af denne art kan ske til:

Consultlocus A/S
Jægersborg Alle 1
2920 Charlottenlund
GDPR@Consultlocus.com

Hvis du er utilfreds med, at vi behandler oplysninger om dig, eller med hvordan det sker, kan du klage til Consultlocus. Du kan desuden klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

 

 

Opdateringer til denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden som reaktion på skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne side jævnligt for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

 

Dataansvarlig

GDPR ansvarlig
Consultlocus A/S
Jægersborg Alle 1
2920 Charlottenlund

GDPR@Consultlocus.com

CVR: 29195684

 

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os.

GDPR@Consultlocus.com