Vi stræber efter at skabe merværdi for vores kunder.

WHAT OUR CLIENTS SAY

The consultant has successfully utilized the chosen processes and methods in managing the project. The consultant has shown maturity and achieved implementing the necessary changes such as sharpening the test management processes and validation

Head of Project Delivery at Siemens

As a consultant within the Access Rights Management system for a lager banking corporation, the consultant assisted internally with the establishment of processes, planning strategies and innovative solutions to help grow and optimize the firm’s internal capabilities. Responsibilities ranged from business development, analytics and project coordination

Regional Manager at Nordea

Udsnit af tidligere projekter

[accordion multiopen=”true”] [toggle title=”Project manager udnævnt til Champion – Siemens”]

Titel: Project manager udnævnt til Champion

Klient: Siemens

Siemens AG er en mere end 175 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. Koncernen har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien.

Endvidere er Siemens gennem helt eller delvist ejede selskaber en ledende leverandør af transportløsninger til jernbane og vej, medicinsk teknologi og sundhedsløsninger samt løsninger til onshore og offshore vindproduktion. Over 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. 

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg har været ansvarlig for rapportering af fremdrift, risikohåndtering, samt status til styregrupper. Endvidere har jeg udarbejdet projektplaner og fulgt op på disse, jeg har sikret at incident processerne blev optimeret, samt effektivseret eskaleringsprocessen. Derudover blev der udviklet og implementeret en governance struktur for opfølgning og rapportering samt et etableret et beslutningsforum i form af en styregruppe. Stod efterfølgende for en kvalitetsoptimering af statusrapporteringen og hjalp med at optimere governance strukturen

– Projektleder

Hvad bidrager konsulenten med

“For den helt ekstraordinære indsats der er gjort på projektet og dette projekts betydning for afslutningen af vores regnskabsår er du en månedens ”champinons”. Vedhæftet er det underskrevne certifikat som den synlige dokumentation for dit bidrag i dette projekt.

Stort tillykke til dig og tak for indsatsen. Jeg er rigtig glad for din indsats og specielt glad for at det er lykkedes at nå målsætningerne i dette projekt på trods af de betydelige udfordringer der har været”

– Siemens Manager

Hvilken værdi opnåede kunden

“Projekterne blev på trods af en række væsentlige udfodringer leveret til tiden, hvilket fik en positiv betydning for afslutningen af regnskabsåret. Siemens kunder på projekterne udtrykte begjestring for leveranssikkerheden, samt den proffesionalisme som var kendetegnende for projektet. Derfor var Siemens kunder yderst tilfredse”

[/toggle] [toggle title=”ISO27000 – Siemens”]

Titel: ISO27000

Klient: Siemens

Siemens AG er en mere end 175 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. Koncernen har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien.

Endvidere er Siemens gennem helt eller delvist ejede selskaber en ledende leverandør af transportløsninger til jernbane og vej, medicinsk teknologi og sundhedsløsninger samt løsninger til onshore og offshore vindproduktion. Over 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter.

 Hvad er arbejdsopgaverne

”Ananlyse og afdækning af behov for ISO 27000 Framework, Risiko vurdering og analyse af den værdi som en implementering af ISO 27000 Framework ville tilføre

– Consultlocus

Hvad bidrager Consultlocus med

“I sin rolle som leverandør for Siemens bistod Consultlocus med ISO 27000 tiltag i Siemens og levede fint op til forventningerne”.

– Siemens Manager

Hvilken værdi opnåede kunden

“Siemens fik etableret Risikohåndterings værktøjerne, samt identificeret processerne til at foretage Risikohåndtering. Endvidere blev sikkerhedskontroller ud fra ISO 27000 frameworket gennemgået og vurderet af organisationen

[/toggle] [toggle title=”Security Transition – Statoil “]

Titel: Security Transition

Klient: Statoil

Equinor, tidligere Statoil, er et norsk energiselskab. Virksomheden er den største operatør på den norske kontinentalsokkel, og har siden etableringen i 1972 spillet en afgørende rolle i bestræbelserne på at opbygge den norske nationale olieindustri og sikre, at den størst mulige andel af indtægterne fra oliebranchen tilfalder det norske samfund. Equinor har også betydelige internationale operationer og er en nøgleafspiller i flere af verdens vigtigste olie- og gasprovinser. I de senere år har virksomheden opbygget aktiviteter i vedvarende energikilder. 

Hvad er arbejdsopgaverne

Portfolio Manager i en kompleks sikkerheds transition, hvor Statoil skulle skilles i to selskaber med hver sin infrastruktur, samt hver sin organisation. Alle sikkerhedskontroller, It-Governance, systemer, netværk, standard, licenser, It-ressourcer etc. skulle skilles, hvor det efterfølgende skulle sikres, at de to virksomheder kunne fungere adskilt, herunder at sikkerheden og adgangen til applikationer fungerede som tidligere

– Consultlocus

Hvad bidrager Consultlocus med

“I sin rolle som leverandør for Statoil bistod Consultlocus med risikohåndtering, It-procedurer, scanning af sårbarheder, applikationshåndtering, sikkerhedskontroller, vurdering og afbødning af sårbarheder i systemer, netværkssikkerhed, logning og overvågning af aktiviteter, hændelsesstyring, etablering af sikkerhed i softwareudviklingslivscyklussen, sikkerhedskontrol i udviklingsmiljøer og overvågning af effektiviteten af softwaresikkerhed”

– Portfolio Manager

Hvilken værdi opnåede kunden

“Transitionen af den komplekse sikkerhedsløsning blev gennemført til tiden og Staoil blev opsplittet i to selskaber CircleK og Equinor. Endvidere blev Projektporteføljen af sikkerhedsløsninger leveret som planlagt. Det planlagte mål med reduktion af risici til det acceptable niveau blev opnået”

[/toggle] [toggle title=”Access Rights Management – Nordea”]

Titel: Access Rights Management

Klient: Nordea

Nordea er til stede i 20 lande, herunder de fire nordiske hjemmemarkeder – Danmark, Finland, Norge og Sverige – der tilsammen udgør verdens tiendestørste økonomi.

Nordea er en universalbank med en komplet vifte af bankydelser, samlede driftsindtægter på 8,6 mia. euro og samlede aktiver på 554,8 mia. euro i 2019.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Hjalp med etablering af processer, planlægningsstrategier og innovative løsninger inden for Access Rights Management. Ansvaret spændte fra forretningsudvikling, analyse til projektkoordinering.”

-Consultant

Hvad bidrager konsulenten med

“As a consultant within the Access Rights Management system, the consultant assisted internally with the establishment of processes, planning strategies and innovative solutions to help grow and optimize the firm’s internal capabilities. Responsibilities ranged from business development, analytics and project coordination”

– Regional Manager at Nordea

Hvilken værdi opnåede kunden

“Nordea fik etablet processer, planlægningsstrategier og innovative løsninger inden for Access Rights Management

[/toggle]

 

[toggle title=”Remediation af sikkerhedssårbarheder – Region Hovedstaden”]

Titel: Remediation af sikkerhedssårbarheder

Klient: Region Hovedstaden

Kunden er en større virksomhed, der sørger for at drive hospitaler, miljø opgaver, og sociale tilbud. Samtidig samarbejder kunden med kommuner og erhverv. Projektethandlede om at sikre remediation af sårbarheder på systemerne i forbindelse med en større standardisering.

Hvad er arbejdsopgaverne

Ansvarlig for Remediering af sårbarheder i systemer med fokus på risikohåndtering, scanning af sårbarheder og administration af programrettelser.  Remediering omfattede nødvendige ændringer der skulle mindske eller eliminere muligheden for, at der opstod en sikkerhedshændelse i fremtiden. Derudover ansvarlig for at sikre test af systemerne efter Remediering, samt ansvarlig for delrapportering af fremdrift og status

– Track Manager

 Hvad bidrager konsulenten med

Windows7-programmet fik opgraderet tidligere Windows-versioner på en standardplatform til alle Region H ca. 45.000 standard-pc’er. Projekterne blev gennemført og afsluttet som planlagt. Reduktion af risici til det acceptable niveau blev opnået.

– Track Manager

Hvilken værdi opnåede kunden

“Region Hovedstaden fik fik opgraderet tidligere Windows-versioner på en standardplatform til alle ca. 45.000 standard-pc’er. Dette blev koordneret med berørte Backend systemer. Projekterne blev gennemført og afsluttet som planlagt. Remedieringen af sårbarheder blev håndteret, så risici lå under det acceptable niveau og det realiserede reultat lå 20% under budgettet”

[/toggle] [toggle title=”Test af sikkerhed – Region Hovedstaden”]

Titel: Test af sikkerhed

Klient: Region Hovedstaden

Kunden er en større virksomhed, der sørger for at drive hospitaler, miljø opgaver, og sociale tilbud. Samtidig samarbejder kunden med kommuner og erhverv. Projektet omhandlede applikationer og test af systemer.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg har været ansvarlig for delrapportering af fremdrift og status på sporet. Jeg har haft opgaver indenfor projektplanlægning, ressourceplanlægning, koordinering af test mellem brugere og programmører, samt opfølgning på opgaver. Undervejs har jeg været med til at gennemgå og dokumentere processer med kunden, og jeg havde en løbende dialog med brugere og ledelsen”.

– Test Koordinator

Hvad bidrager konsulenten med

“I sin rolle som Test koordinator har konsulenten været ansvarlig for test teamer, der testede løsningerne efter de var blevet Remedieret i forhold til identificerede sikkerheds sårbarheder. Konsulenten har undervejs i processen sørget for at rapportere testforløbet, og sørget for at alt er blevet dokumenteret”

– Test Koordinator

Hvilken værdi opnåede kunden

“Region Hovedstaden fik testet komplekse systemer efter endt remediering og det været med til at skabe en øget værdi for kunden

[/toggle] [toggle title=”GDPR Konsulent – Små-Mellemstore Virksomheder ” state=”closed”]

Titel: GDPR Konsulent

Klient: Små-mellemstore virksomheder

Vi leverer konsulentydelser til små og mellemstore virksomheder indenfor GDPR, persondataforordningen. Vi sørger for at vores kunder lever op til de forskellige EU compliance krav på en effektiv måde.

Hvad er arbejdsopgaverne

”Jeg faciliterer og hjælper med at får klarhed over compliance processen for de forskellige kunder. Jeg sørger for at få et overordnet kendskab til kundens forretningsprocesser, og hvor henne i organisationen der indsamles og behandles følsomme data. Den første fase er at afdække hvor persondata er. Den næste fase omhandler mere hvordan man bliver compliant. Vi har udviklet et GDPR værktøj, som vores kunder kan benytte for at få det store overblik, og som lever op til lovkravene. Værktøjet giver virksomheden mulighed for at vide hvem der har adgang, de forskellige procedure, sikkerhedsforanstaltninger”.

– GDPR Konsulent

Som GDPR konsulent har personen hjulpet flere virksomheder med at leve op til den nuværende persondataforordningen baseret på de gældende EU lovkrav. Der skabes overblik gennem en række skræddersyede workshops indenfor bestemte GDPR temaer.

Hvad bidrager konsulenten med

“Jeg har en god forståelse for et projekt og hvordan en virksomhed skal blive compliant, hvilket har skabt et godt grundlag for at kunne hjælpe virksomheder med at blive compliant. Jeg har undervejs i processen afholdt en række workshops om de forskellige GDPR temaer. Samtidig bliver hele den her proces dokumenteret”

– GDPR Konsulent

Hvilken værdi opnåede kunden

Vores kunder oplever især en aflastning af administrative opgaver, de sparer tid, og de bliver rådgivet og guidet igennem hele persondataforordningen. Kunden opnår ikke kun at blive compliant, men samtidig også at optimere deres forretningsprocesser. Det betyder de er istand til at strømline de interne processer og data workflows. Det er de enormt glade for!

[/toggle] [/accordion]