Management konsulenter der eksekverer, faciliterer og skaber synlig værdi.

Vi leverer Management Consulting til store danske virksomheder, og opererer i mange forskelligeartede brancher som Pharma, Finans, Bank, Forsikring, IT, og Energi. Consultlocus hjælper med ekstra ressourcer, når vores kunder kører projekter, oplever travle perioder med meget overarbejde eller mange administrative opgaver.