50 % af virksomheder har fået stjålet oplysninger

Hver anden virksomhed har fået stjålet oplysninger gennem phishing-angreb. Cyberkriminelle udvikler sig i mod at gå efter målrettede, mere personlige angreb i stedet for at sende enorme mængder af spam, hvilket gør dem mere troværdige.

Læs mere her:

https://www.computerworld.dk/art/250721/hver-anden-virksomhed-har-faaet-stjaalet-oplysninger-gennem-phishing-angreb-cyberkriminelle-vaelger-at-gaa-efter-maalrettede-mere-personlige-angreb?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Stigende cybertrussel for især virksomheder

Cybertruslen mod Danmark er alvorlig og særligt truslen mod cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj. Hackere har forsøgt at udnytte COVID-19-pandemien til deres fordel b.la. ved at sende phishing-mails med COVID-19 som tema. Som virksomhed er der en stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb. De fleste cyberangreb starter som opportunistiske angreb og uden at aktøren har udset sig et specifikt offer. 

Læs mere her:

https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Cybertruslen-mod-Danmark-2020.pdf

Cyberkriminalitet stor trussel mod luftfartssektoren

Cyberkriminalitet er den største digitale trussel mod luftfartssektoren. Ransomware udgør især en trussel mod luftfartssektoren og kan få store konsekvenser. Derudover vil truslen også omfatte direktørsvindel og tyveri af kreditkortoplysninger. British Airways fik eksempelvis en bøde på 1.5 milliarder kr. tidligere i år for ikke at leve op til EU’s databeskyttelsesforordning, efter at cyberkriminelle stjal deres kunders kreditkortoplysninger.

Læs mere her:

https://www.securityworldmarket.com/dk/Nyheder/Erhvervsnyheder/cyberkriminalitet-er-den-storste-digitale-trussel-mod-luftfartssektoren1

Høj cybertrussel mod Danmark – tilførsel af 1,4 mia. kr. over seks år skal styrke DK’s cyberforsvar

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at der er en meget høj cybertrussel mod Danmark. Danmark har lavet en række tiltag både nationalt og internationalt mob cybertruslerne. Danmark har b.la. siden 2016 bidraget til NATO’s forsvar og et bredt politisk flertal har besluttet at styrke Danmarks cyberforsvar markant med en tilførsel af 1,4 mia. kr. over seks år.

Læs mere her:

https://fmn.dk/temaer/cybersikkerhed/Pages/cyber-tema.aspx